باورهای سی بام

ماموریت سی بام

گروه شرکت های ساختمانی سی بام در سال 1365 با هدف فعالیت در زنجیره صنعت ساختمان تاسیس ، و به پشتوانه سوابق چندین ساله مدیران و موسسان ، به همراه شرکت های زیرمجموعه ، پس از طی مراحل رشد و توسعه ، اکنون به یکی از شرکتهای فعال و بزرگ ساختمانی در سطح استان هرمزگان تبدیل شده است .

موقعیت منحصر به فرد ، تنوع در کاربریها ، به کارگیری کیفیت و تکنولوژی پیشرو تعریفی است که ما از انجام پروژه داریم که در نهایت منجر به ایجاد ارزش افزوده و ارزش آفرینی برای ذینفعان می گردد.

این شرکت بر اساس ماموریت سازمانی و با نگاه به چشم انداز متعالی خود و با توجه به ارزشها ، ضمن رعایت اصول فنی و حسن رقابت سعی دارد با همکاری مشاوران ممتاز ملی و بین المللی و پیمانکاران تراز اول ، ارائه دهنده خدمات مشاوره ، طراحی ، اجرا ، نظارت ، سرمایه گذاری و یا مشارکت در بخشهای مختلف ساختمانی باشد.

چشم انداز سی بام تا سال ۱۴۰۴

ایجاد هلدینگ نام آور ، ارزش آفرین و متعالی در حوزه ساختمان در جنوب کشور .

خط مشی سی بام

 • توسعه مدیریت و تمرکز بر تعالی سازمانی

 • توانمندسازی سرمایه های انسانی و ارتقاء مدیریت دانش

 • تمرکز بر خواسته ها و نیازهای مشتریان در طراحی پروژه ها

 • افزایش رضایت ذینفعان

 • تاکید بر کیفیت در طراحی و اجرای پروژه ها

 • انجام به موقع تعهدات

 • خلق بناهای منحصر به فرد با تاکید بر تکنولوژی های روز صنعت ساختمان

 • ارزش آفرینی و سودآوری

 • جذب مشارکت داخلی و خارجی در پروژه ها

 • ارتقا و بهره وری منابع و بهبود مستمر فرآیندها

ارزش های سی بام

ما در نهادینه کردن چشم انداز و ماموریت ، به اصول اخلاقی و ارزشهای ذیل پایبندیم :

 • صداقت در گفتار و پایبندی به تعهدات

 • مسئولیت پذیری اجتماعی

 • حفظ کرامت انسانی

 • پایبندی به الزامات قانونی

 • توجه به فرهنگ بومی و سنتی ساخت و سازها

 • توجه به اصول اخلاق حرفه ای

 • تفکر مدرن در انجام فعالیتها