واحد فنی و مهندسی

وظایف واحد فنی و مهندسی

گروه ساختمانی سی بام با بهره‌گیری از دانش فنی افراد متخصص در سطوح دكترا، فوق‌لیسانس و لیسانس طراحی و محاسبات كلیه سفارشات را انجام می‌دهد.
محاسبات و آنالیز سازه‌ها‌ با استفاده از جدیدترین نرم افزارهای محاسباتی همچون ETABS و SAP و SAFE انجام گردیده و طراحی نیز با استفاده از آخرین دستاوردهای دانش روز جهان و مبتنی بر آئین‌نامه‌های ملی شامل مباحث مقررات ملی ساختمان و 2800 ایران و همچنین آئین‌نامه بین‌المللی شامل ACI، AISC، ASTM و هندبوك طراحی PCI انجام می‌گیرد.
بخش دیگری از فعالیت‌های واحد دفتر فنی مهندسی اختصاص به تحقیق و مطالعه در خصوص صنعت پیش‌ساخته در جهان و استفاده از تكنولوژی‌های جدید در تولید قطعات دارد.